Yüksek lisans bitirme süresi
Yüksek lisans bitirme süresi
Yüksek lisans bitirme süresi

Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Yüksek lisans bitirme süresi 2016 yılında yapılan yeni yönetmelik ile değiştirilmiş, yüksek lisans süresi belirli bir süreye kadar sınırlandırılmıştır.  Pekala Yüksek lisans süresi ne kadar?

Tezli Yüksek lisans bitirme süresi

Tezli Yüksek lisans süresi şu şekildedir:

 “Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır”.

Buna göre eğer yüksek lisansta bilimsel hazırlık var ise bu yüksek lisans süresine dahil edilmeyecektir. Yüksek lisans süresi dört yarıyıl ya da iki yıldır. Bu süre en çok altı yarıyıl yani üç yıl olabilir. Öğrencinin derse kayıt olup olmaması önemli değildir. Kayıt yaptırsa da yaptırmasa da yüksek lisans süresi işlemektedir.

“Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir”.

İki yıl ya da dördüncü yarı yılın sonunda eğer öğrenci kredili derslerini verememiş, seminerini başarı ile yerine getirememiş ise, azami süreye dahil olan 3.yılda da tez savunmasına girmemiş ya da tezinde başarısız olmuş ise kayıt silinir.

Tezsiz Yüksek lisans bitirme süresi

Yukarıdaki bilgiler tezli yüksek programları için olup, tezsiz yüksek lisans için farklıdır. Buna göre:

“Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir”.

Kısaca özetlemek gerekirse:

  • Tezli Yüksek lisans bitirme süresi dört yarıyıl, maksimum altı yarıyıldır.
  • Tezsiz yüksek lisans süresi en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

Bu süreler içinde başarısız olan ya da programı tamamlayamayan öğrencilerin ilişiği kurum ile kesilir.
1 yorum

  1. MERHABA, BENİMDE TEZLİ YÜKSEK LİSANSTA KAYDIM SİLİNMİŞ(SÜREDEN ÖTÜRÜ) BUNUNLA ALAKALI İSTİSNAİ BİR DURUM YADA AF ÇIKMA İHTİMALİ VARMIDIR. 2010 YILINDA SEMİNER HARİÇ TÜM DERSLERİ VERMİŞTİM. İŞE GİRİNCE İHMAL ETTİM SONRA BİTİRİRM DİYE. ŞİMDİ DEVAM ETMEK İÇİN ÖĞRENCİ İŞLERİNE GİTTİĞİMDE SÜREDEN ÖTÜRÜ KAYDIMIN SİLİNDİĞİNİ ÖĞRENDİM.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*