Tarih bölümü okumak

1054

Tarih bölümü okumak zevkli midir? Tarih okumak zor mu? Tarih bölümü dersleri nelerdir? Tarih bölümü iş imkanları nelerdir? Bu yazıda bu soruların cevabı verilecektir.

Tarih bölümü okumak

Tarih lisans programı hemen her üniversitede yer alan, okuması zevkli ama gelecek vaat etmeyen bölümlerdendir. İş sahası oldukça dar olan tarih bölümünde, öğrencilerin en başta olmayı istedikleri şey tarih öğretmeni ya da tarih alanında akademisyen olmaktır.

Tarih bölümü okumak zor mu? Tarih bölümünü Osmanlıca ve diğer bazı derslerden dolayı öğrencileri oldukça zorlayan ve okuması pek kolay olmayan bölümlerdendir. Fakat bu bölümü okumak hem zevkli hem de öğrencilerin genel bilgi seviyesini arttıran bölümlerdendir.

“Tarih lisans programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve araştırma yöntemleri ile tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı amaçlar. Lisans programının coğrafi odağını Doğu Akdeniz tarihinin sosyal, ekonomik, politik, kültürel boyutları oluşturur. Başka konuların yanısıra, Bizans, Osmanlı ve Türk Tarihi programın ana eksenidir. Gerek bu bölgenin tarihine, gerekse Asya ve Avrupa tarihine karşılaştırmalı ve disiplinler arası yaklaşımlar tarih lisans programını zenginleştirmektedir.”

“Bölüm lisans öğrencilerine esnek bir program sunmaktadır. Öğrenciler bölümün çekirdek programını oluşturan bir dizi ders, ve bunları kendi ilgi alanları çerçevesinde tamamlayan çok sayıda seçmeli ders alırlar. Tarih ve sosyal bilimlere giriş, tarihsel çalışmanın yöntem ve kuramları, dünya tarihi, Anadolu ve Balkanların ortaçağdan modern döneme kadar toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel tarihi konularında dersler çekirdek programı oluşturur.   Tarih Bölümünde genellikle  Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi olmak üzere yedi anabilim dalı yer almaktadır.”

Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı:

Tarih Bölümü içerisinde yer alan ve en eski çağlardan günümüze değin uzanan konuları kapsayan ve bir kısmının “Powerpoint / Barkovizyon” destekli yapıldığı Eskiçağ Tarihine ilişkin dersler arasında; Eskiçağ Tarihi’ne Giriş, Eski Anadolu Tarihi, Eski Mezopotamya Tarihi, Eski Mısır Tarihi, Eski İran Tarihi, Hellen ve Hellenizm Tarihi, Roma Tarihi ve Eski Anadolu Sikkeleri dersleri bulunmaktadır; adı geçen derslerin bir kısmı seminerlerle de desteklenmektedir. Öğrenciler dilerlerse, Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yaz aylarında sürdürülen arkeolojik nitelikli müze, yüzey araştırması ve kazılara katılarak, teorik bilgilerini uygulamalı veya gözleme dayalı olarak da zenginleştirebilmektedirler. 

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı:

Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihine ilişkin meseleler, Osmanlı klasik kurumlarının doğuşu ve kök salması, Rönesans ve Reform devri Avrupa tarihi, erken modern Akdeniz tarihi gibi konular Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nın incelediği başlıca konulardır.

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Tarih bölümü dersleri

Bunu tek tek yazmak yerine örnek üniversitelerden link vermeyi tercih ettik. Marmara Üniversitesi için BURAYA, Anadolu Üniversitesi için de BURAYA tıklayınız.

Tarih Bölümü İş İmkanları

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerden gerekli kıstasları sağlayanlar Araştırma Görevlisi, Okutman, Öğretim Görevlisi ve Uzman gibi akademik kadrolarda çalışabilecekleri gibi; TİKA, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, TBMM, Dışişleri Bakanlığı, Türk Kızılay’ı gibi birçok kurumda uzman olarak görev alabilirler.

Bunların yanı sıra pedagojik formasyon almak suretiyle öğretmen olarak da milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışabilirler. Ayrıca özel sektörde kendilerini geliştirdikleri alanlarda kariyer yapma imkânına da sahiptirler. Bölüm mezunları gerekli şartları sağladıkları takdirde lisansüstü eğitimlerine de devam edebilmektedir. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here