Çarşamba, Aralık 2, 2020

LATEST ARTICLES

Ağanın eli tutulmaz

Ağanın eli tutulmaz atasözünün anlamı Ağalar genellikle yardımsever ve cömert insanlar olurlar. Onların bahşiş ihsanlarına bir sınır belirlemek mümkün değildir. İçlerinden geldiği gibi hareket eder,...

Ağaç yaş iken eğilir

Ağaç yaş iken eğilir atasözünün anlamı İnsanlar, çocukken eğitilmeye müsaittir. Yaş ilerledikçe alışkanlıklardan vazgeçmek ve huy değiştirmek zorlaşır. Bunun için terbiye çağını boşa geçirmemek gerekir....

Ağaç yaprağı ile gürler

Ağaç yaprağı ile gürler atasözünün anlamı Yalnızlık Allah'a özgüdür.  İnsanlar ise daima başkalarıyla birlikte bulunur ve işlerini birlikte yaparlar. Yani başkalarının yardım ve katkılarına mutlaka...

Ağaç kökünden kurur

Ağaç kökünden kurur atasözünün anlamı Toplumun dayanağı esaslar sarsılır ve bozulursa o toplum kısa sürede yok olur. Örf, gelenek, din, dil gibi toplum olmanın gereklerine...

Yapı bakımından sözcükler konu anlatımı

Yapı bakımından sözcükler konu anlatımı ya da yapılarına göre sözcükler konu anlatımı başlığından Türkçedeki yapın bakımından sözcükler ele alınmaktadır. Türkçede sözcükler yapı bakımından üçe...

Ekler konu anlatımı

Ekler konu anlatımı konusundan önce kısa bir öaıklama yapmakta fayda bulunmaktadır. Türkçe, sondan eklemeli bir dildir, yani ekler üzerine kurulmuştur. Ek, sözcüklerin sonuna gelerek...

Yapım ekleri konu anlatımı

Sözcüklere gelerek onların anlamla­rını değiştirip onlardan yeni sözcük türeten ekler yapım ekleridir. Yapım ekleri, sonuna geldiği sözcüğün anlamını de­ğiştirip onlardan yeni sözcükler türetir. Yapım...

Çekim ekleri konu anlatımı

Çekim ekleri, sözcüklere gelerek yeni sözcük tü­retmeden onlara değişik anlam özellikleri katıp çe­kimleyen eklerdir. Çekim ekleri konu anlatımı başlığında çekim eklerinin türlerine yer verilecektir. Çekim...

Tamlamalar konu anlatımı

İki ya da daha çok sözcüğün birbirini değişik ilgilerle tamamladığı söz gruplarına tamlama denir.. Türkçede Tamlamalar konu anlatımı “sıfat tamlaması” ve “ad tamlaması” olmak...

Fiilimsiler konu anlatımı

Fiilimsiler konu anlatımı içerisinde fiilimsi nedir, fiilimsi çeşitleri nelerdir, isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil ve fiilimsi örnekleri konuları gibi konular işlenecektir. Fiilimsi...

Popüler

Tıp Fakültesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2020 yılında yapılan YKS sonucunda Tıp Fakültesi 2020 taban puanları ile Tıp Fakültesi 2020 başarı sıralamaları aşağıdaki gibi olmuştur. Bu tabloya göre en yüksek...

İşsizlik Türleri ve Sebepleri

İnsanlar yaşamlarını sürdürmek ve zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için bir işe ihtiyaç duyarlar. Elde edilen güzel bir işin sonunda insanlar işlerini kaybedebilirler ya da kendi...

Söz Sanatları / Edebi Sanatlar

Söz Sanatları / Edebi Sanatlar konusunda önce kısa açıklama yapmakta fayda bulunmaktadır. Her dil, zaman içinde yazın adamları tarafından işle­ne işlene ifade olanakları genişletilmiş...

Mecazlarla İlgili Söz Sanatları

Edebî sanatlar farklı biçimlerde sınırlandırılarak anlatılabilir. Biz edebî sanatları, “mecazlarla ilgili söz sanatları”, “anlamla ilgili sanatlar” ve “sözle ilgili sanatlar” olmak üzere üç baş­lık...