Cuma, Kasım 27, 2020

LATEST ARTICLES

İDARİ YARGIDA SÜRELER

Aşağıdaki tabloda idari yargıda uyulması gereken bazı süreler verilmiştir. Bu süreler kamu düzenindendir. Uyulmadığı ya da süresi içinde gerekli işlemler yapılmadığı taktirde artık hiç...

SUÇUN MANEVİ UNSURLARI: KAST TAKSİR VE NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇ

Suçun manevi unsurları üçe ayrılmaktadır; kast, taksir ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç. Suçun manevi unsurlarına, kusurluluğu etkileyen faktörler de denir. Fakat 5237 Sayılı TCK'da bunlar manevi unsur olarak zikredilmiştir.

SAVAŞ SUÇLARI

Uluslararası Ceza Mahkemesinin yetkisine soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçları ve saldırı suçu gibi toplumu bir bütün olarak ilgilendiren sınırlı sayıda suç bulunmaktadır. Bunlar arasında...

İDARENİN SORUMLULUĞU

Türk hukuk sisteminde, Anayasanın 125. maddesinin son fıkrasında “İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür” düzenlemesine yer verilmesi ile hukuk devleti olmanın...

TÜRK İDARİ TEŞKİLATI

Türk İdari teşkilatı merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Merkezden yönetimin diğer adı devlettir. Devlet üstlendiği milli kamu hizmetlerini planlar ve...

Uluslararası Hukuk genel ilkeleri

Uluslararası hukukun kaynakları asli ve yardımcı kaynakları olarak ikiye ayrılmaktadır. Asli kaynaklar ise uluslararası andlaşmalar, yapılageliş(teamül-örf ve adet hukuku) kuralları ve Uluslararası Hukuk genel...

AKADEMİK BAZI KAVRAMLARIN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

Akademik Bazı Kavramların İngilizce Karşılıkları Bu yazımızda üniversiteler de bulunan bazı fakülte, bölüm, unvan ve teknik kavramların İngilizce karşılıklarını vermeye çalışacağız. Tüm bölüm ve fakültelerin...

AKADEMİK UNVANLAR

Akademik hayatta birçok unvan bulunmaktadır ve dışarıda olan kişiler hatta medya da bile zaman zaman bu unvanları yanlış kullanılmaktadır. Örneğin bir profesöre öğretim görevlisi,...

DGS ile hukuk kazanmak

Adalet Meslek yüksekokulu okuyup akabinde DGS ile hukuk kazanmak, bu öğrencilerin hemen hepsinin hayalidir. Hukuk okuma hayali küçüklükten başlar.  Ne olacaksın diye sorduklarında doktor, hakim ve savcı...

DGS HUKUK HANGİ ÜNİVERSİTE KAÇINCI SINIFTAN BAŞLATIYOR?

DGS sonucu ile hangi üniversitenin kaçıncı sınıfta başlattığı ile ilgili sizler için küçük bir araştırma yaptık ve bu sonuca ulaştık. Bu çalışmayı yaparken sosyal...

Popüler

Tıp Fakültesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2020 yılında yapılan YKS sonucunda Tıp Fakültesi 2020 taban puanları ile Tıp Fakültesi 2020 başarı sıralamaları aşağıdaki gibi olmuştur. Bu tabloya göre en yüksek...

İşsizlik Türleri ve Sebepleri

İnsanlar yaşamlarını sürdürmek ve zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için bir işe ihtiyaç duyarlar. Elde edilen güzel bir işin sonunda insanlar işlerini kaybedebilirler ya da kendi...

Söz Sanatları / Edebi Sanatlar

Söz Sanatları / Edebi Sanatlar konusunda önce kısa açıklama yapmakta fayda bulunmaktadır. Her dil, zaman içinde yazın adamları tarafından işle­ne işlene ifade olanakları genişletilmiş...

Mecazlarla İlgili Söz Sanatları

Edebî sanatlar farklı biçimlerde sınırlandırılarak anlatılabilir. Biz edebî sanatları, “mecazlarla ilgili söz sanatları”, “anlamla ilgili sanatlar” ve “sözle ilgili sanatlar” olmak üzere üç baş­lık...