Cuma, Kasım 27, 2020

LATEST ARTICLES

Ses bilgisi – ses olayları konu anlatımı

Ses Bilgisi İnsanı gırtlağında ses kirişlerinin havayla teması sonu­cu oluşan titreşimin, kulakla duyulabilen derecesine ses denir. Türkçede sesler özellikleri bakımından iki ana gruba ayrılır: Ünlüler (Sesliler} ünsüzler (Sessizler)...

Anlatım bozuklukları konu anlatımı

Bu kısımda Anlatım bozuklukları konu anlatımı ile anlatım bozuklukları örneklerine yer verilecektir. Anlatım bozuklukları konu anlatımı Günlük yaşamda ve yazılı anlatımda insanlarla olan İletişimimizi cümlelerle...

Cümle Çeşitleri Konu Anlatımı

Cümle Çeşitleri Konu Anlatımı başlığı altında aşağıdakiler görülecektir. Cümleler; yükleminin türüne ve yerine, anlamlarına, oluşturulma biçimlerine göre değişik gruplara ayrılır. Bu grupları şöyle sıralayabiliriz: Yüklemine...

Fiillerde Çatı Konu Anlatımı

Türkçede fiiler cümle içinde nesne alıp almamalarına ya da aldıkları özneye göre gösterdiği özelliğe çatı denir. Yüklemi eylem olmayan cümlelerde çatı aranmaz. Fiillerde...

Cümle vurgusu ve Ara söz konu anlatımı

Cümle vurgusu ve Ara söz konu anlatımı başlığı altında aslına cümlenin öğeleri konu anlatımı altında olması gereken cümle vurgusu ve ara söz konusu ele...

Cümlenin Öğeleri Konu Anlatımı

Cümlenin Öğeleri Konu Anlatımı içinde cümlenin öğeleri olan yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve edat tümleci ele alınacak ve cümlenin öğeleri ile...

Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar

Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar atasözünün anlamı Canlılar içinde en merhametli olanlar, analık duygusunu tatmış oanlardır. Bunun için kişinin derdini yürekten paylaşan tek varlık anasıdır. Kişilerin...

Ağlamayan çocuğa meme vermezler

Ağlamayan çocuğa meme vermezler atasözünün anlamı İnsanlar, hakları olan şeyleri almak için bazen mücadele etmek zorunda kalabilirler. Dünyanın hak ve adaletten uzaklaştığı çağımızda gerçekten de sesini yükseltemeyenler,...

Ağır ol molla desinler

Ağır ol molla desinler atasözünün anlamı Ağırbaşlı olan kişiler toplumda daima sevilip sayılırlar ve ağalar, paşalar gibi hürmet görürler. Oysa hoppalık, züppelik ve hafif meşreplik yapan kişilere...

Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter

Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter atasözünün anlamı Canlıların rızkını veren Allah'tır. Her yaratılan canlı ile birlikte, rızkı da gönderilmiş olur. Aslında herkesin rızkı kendisine yeterlidir; ama...

Popüler

Tıp Fakültesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2020 yılında yapılan YKS sonucunda Tıp Fakültesi 2020 taban puanları ile Tıp Fakültesi 2020 başarı sıralamaları aşağıdaki gibi olmuştur. Bu tabloya göre en yüksek...

İşsizlik Türleri ve Sebepleri

İnsanlar yaşamlarını sürdürmek ve zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için bir işe ihtiyaç duyarlar. Elde edilen güzel bir işin sonunda insanlar işlerini kaybedebilirler ya da kendi...

Söz Sanatları / Edebi Sanatlar

Söz Sanatları / Edebi Sanatlar konusunda önce kısa açıklama yapmakta fayda bulunmaktadır. Her dil, zaman içinde yazın adamları tarafından işle­ne işlene ifade olanakları genişletilmiş...

Mecazlarla İlgili Söz Sanatları

Edebî sanatlar farklı biçimlerde sınırlandırılarak anlatılabilir. Biz edebî sanatları, “mecazlarla ilgili söz sanatları”, “anlamla ilgili sanatlar” ve “sözle ilgili sanatlar” olmak üzere üç baş­lık...