Doktora kaç yıl

5428

Doktora kaç yıl sürmektedir? Doktora süresi ne kadardır? Doktorada azami süreler ne kadardır? Bu yazı da doktora süreleri hakkında bilgi verilecektir.

20 Nisan 2016 tarihinden önceki yönetmelikte doktora süresinde bir sınır yoktu. En erken 3.5 süren doktora da üst sınır yoktu. Fakat bu tarihten sonra değişen yönetmelikte doktora süresi ile ilgili de yenilikler getirildi. 

Doktora kaç yıl

İlgili yönetmeliğin(Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği) 17.maddesi doktora süresi ile ilgili hususları ele almaktadır. Bu hususlar şu şekilde ele alınabilir. 

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

Buna göre bir yüksek lisans derecesi ile doktoraya kayıt yaptıranlar için doktorada maksimum süre 12 yarıyıl yani  6 yıldır. Bütünleşik doktora yani lisans derecesi ile doktoraya kayıt yaptıranların maksimum süresi için ise 14 yarı yıl yani 7 yıldır.

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Bu duruma göre doktorada maksimum ders süresi tezli yüksek lisans ile girenler için 4 yarıyıl yani iki sene, lisans derecesi ile girenler için ise 6 yarı yıl yani 3 senedir. Bu süreler içinde gerekli krediler verilmez ise program ile ilişik kesilir. 

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Doktora yeterliğe girme süresi tezli yüksek lisans ile girenler için en geç 5.yarıyılın sonu, lisans derecesi ile girenler için 7.yarıyılın sonudur. 

Tüm bu hususlara dikkat edilmelidir. Sürelere uyulmaması doktora ile ilişiğinin kesilmesine sebep olacaktır. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here