DGS Türkçe Konuları

40

Dikey Geçiş Sınavı yani DGS, her yıl yapılmakta olup oldukça zor bir sınavdır. DGS, sayısal yetenek ya da sözel yetenek olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. DGS Sözel Yetenek denen kısım aslında DGS Türkçe olup, tüm Türkçe konularını kapsamamaktadır. Pekala DGS Türkçe Konuları 2020 ya da DGS Sözel Konuları 2020 nelerdir? DGS sözel konularında neler çıkmaktadır?

DGS Türkçe Konuları

2020 DGS Sözel konuları aşağıdaki gibi olup sorular oldukça uzun ve karmaşıktır. Özellikle sayısal mantık kısmı çok zaman almaktadır.

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Anlatım Bilgisi
 • Parçada Anlam
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözel Mantık ya da Mantıksal İlişkiler ve Çıkarımlar

DGS sözel konuları da kendi içinde şu şekilde ayrılmaktadır:

Sözcükte Anlam

 • Sözcüğün Anlamı
 • Gerçek Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Terim Anlam
 • Soyut – Somut Anlam
 • Nitel – Nicel Anlam
 • Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
 • Sözcüklerde Anlam İlişkileri
 • Eş anlamlı Sözcükler
 • Yakın Anlamlı Sözcükler
 • Karşıt Anlamlı Sözcükler
 • Eş sesli (Sesteç) Sözcükler
 • Genel – Özel İlişkili Sözcükler
 • Söz Sanatları
 • Benzetme (Teşbih)
 • Eğretileme (İstiare)
 • Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
 • Değinmece (Kinaye)
 • Dokundurma (Tariz)
 • Mübalağa (Abartma)
 • Dolaylama
 • Güzel Adlandırma
 • Somutlama
 • Söz Öbekleri
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • İkilemeler
 • Pekiştirmeler
 • Sözün Cümleye Kattığı Anlam

Cümlede Anlam

 • Cümlenin Yorumu
 • Cümle Vurgusu
 • Yakın Anlamlı Cümleler
 • Cümlenin İletisi
 • Cümle Analizi
 • Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
 • Kesin Yargı
 • Cümlenin Yapısı
 • Eksiltili Cümleler
 • Cümle Tamamlama
 • Cümle Oluşturma
 • Cümlenin Anlamı
 • Anlamlarına Göre Cümleler
 • Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

Anlatım Biçimleri

 • Öyküleyici Anlatım
 • Betimleyici Anlatım
 • Açıklayıcı Anlatım
 • Tartışmacı Anlatı
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Benzetme
 • Tanımlama
 • Karşılaştırma
 • Örneklendirme
 • Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
 • Sayısal Verilerden Yararlanma

Paragraf

 • Paragrafın İçeriği
 • Paragrafta Konu
 • Paragrafta Başlık
 • Paragrafta Ana Düşünce
 • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
 • Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
 • Parçaya Dayalı Sorular
 • Paragrafın Yapısı
 • Paragrafın Bölümleri

Sayısal Mantık ya da Mantıksal İlişkiler ve Çıkarımlar

Bu kısımda her türlü mantıksal çıkarım sorusu sorulabileceği gibi çıkan sorular genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Mantıksal Akıl yürütme
 • Çıkarım Soruları
 • Sıralama Soruları
 • Yer-Konum Bildiren Sorular
 • Yer-Yön Bildiren Sorular
 • Özne-Nesne İlişkili Sorular
 • Tablo Yorumlama Soruları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here