Cumhurbaşkanının Adaylığı ve Seçimi

18

16 Nisan 2017 referandumu ile Anayasada köklü değişiklikler yapılmış ve yürütme tamamen değiştirilmiştir. Bu değişikliklerinin en önemlisi hiç kuşkusuz cumhurbaşkanı ile olan kısmıdır. Bu yazı da yeni sistemde Cumhurbaşkanının Adaylığı ve Seçimi hakkında bilgiler verilecektir. İşte ilgili kısımlar. 

Kimler Cumhurbaşkanı Olabilir?

 • Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş;
 • yükseköğrenim yapmış;
 • milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir
 • Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır.
 • Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Fakat: Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

Aday Gösterilme

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüzbin seçmen aday gösterebilir.

Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

Cumhurbaşkanı Seçilme

 • Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu(%50+1) alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.
 • İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır.
 • Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.
 • İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır.
 • İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir.
 • Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.

Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

Kısaca özetlemek gerekir ise:

1- CB’nin görev süresi 5 yıldır.

2- Bir kişi en fazla 2 kez CB seçilebilir. Fakat CB’nin ikinci döneminde eğer meclis seçimleri TBMM tarafında yenilenir ise CB 3.kez bir kez daha adaylığını koyabilir. 

3- CB halk tarafından seçilir.

4- Bir kişi 3 farklı şekilde CB adayı gçsterilebilir:

 • Siyasi parti grupları tarafından
 • En son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler tarafından
 • En az 100 bin seçmen tarafından.

Hukuk kategorisine gitmek ve daha fazla bilgi edinmek için Buraya tıklayınız. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here