Çarşamba, Ekim 7, 2020
Ana Sayfa Türkçe Konuları

Türkçe Konuları

Cümle vurgusu ve Ara söz konu anlatımı

Cümle vurgusu ve Ara söz konu anlatımı başlığı altında aslına cümlenin öğeleri konu anlatımı altında olması gereken cümle vurgusu ve ara söz...

Cümlenin Öğeleri Konu Anlatımı

Cümlenin Öğeleri Konu Anlatımı içinde cümlenin öğeleri olan yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve edat tümleci ele alınacak ve cümlenin...

Yapı bakımından sözcükler konu anlatımı

Yapı bakımından sözcükler konu anlatımı ya da yapılarına göre sözcükler konu anlatımı başlığından Türkçedeki yapın bakımından sözcükler ele alınmaktadır.

Ekler konu anlatımı

Ekler konu anlatımı konusundan önce kısa bir öaıklama yapmakta fayda bulunmaktadır. Türkçe, sondan eklemeli bir dildir, yani ekler üzerine kurulmuştur. Ek, sözcüklerin...

Yapım ekleri konu anlatımı

Sözcüklere gelerek onların anlamla­rını değiştirip onlardan yeni sözcük türeten ekler yapım ekleridir. Yapım ekleri, sonuna geldiği sözcüğün anlamını de­ğiştirip onlardan yeni sözcükler...

Çekim ekleri konu anlatımı

Çekim ekleri, sözcüklere gelerek yeni sözcük tü­retmeden onlara değişik anlam özellikleri katıp çe­kimleyen eklerdir. Çekim ekleri konu anlatımı başlığında çekim eklerinin türlerine...

Tamlamalar konu anlatımı

İki ya da daha çok sözcüğün birbirini değişik ilgilerle tamamladığı söz gruplarına tamlama denir.. Türkçede Tamlamalar konu anlatımı “sıfat tamlaması” ve “ad...

Fiilimsiler konu anlatımı

Fiilimsiler konu anlatımı içerisinde fiilimsi nedir, fiilimsi çeşitleri nelerdir, isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil ve fiilimsi örnekleri konuları gibi konular...

Fiiller konu anlatımı

Fiiller konu anlatımı bağlığı altında fiil (eylem) nedir, fiil kipleri nelerdir, fiil türleri nelerdir gibi sorulara cevap verilecek ve konular fiil örnekleri...

Ek Fiil konu anlatımı

Ek fiil “i-mek” eylemidir. Sözcük özelliğini yitirip ek durumuna geldiğinden bu şekilde adlandırılmıştır. İşte Ek Fiil konu anlatımı Ek...

Birleşik zamanlı fiiller

Birleşik zamanlı fiiller iki tane kip eki alan fiillere denir. Birleşik zamanlı fiileri açıklamadan önce basit zamanlı ya da basit çekimli fiilleri...

Fiillerde anlam (zaman) kayması

Fiillerde anlam (zaman) kayması bir eylem kipinin kendi anlamı dışında, başka bir kip yerine kullanılmasıdır. Fiillerde anlam zaman kayması...

Most Read

Tıp Fakültesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2020 yılında yapılan YKS sonucunda Tıp Fakültesi 2020 taban puanları ile Tıp Fakültesi 2020 başarı sıralamaları aşağıdaki gibi olmuştur.

İşsizlik Türleri ve Sebepleri

İnsanlar yaşamlarını sürdürmek ve zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için bir işe ihtiyaç duyarlar. Elde edilen güzel bir işin sonunda insanlar işlerini kaybedebilirler...

Söz Sanatları / Edebi Sanatlar

Söz Sanatları / Edebi Sanatlar konusunda önce kısa açıklama yapmakta fayda bulunmaktadır. Her dil, zaman içinde yazın adamları...

Mecazlarla İlgili Söz Sanatları

Edebî sanatlar farklı biçimlerde sınırlandırılarak anlatılabilir. Biz edebî sanatları, “mecazlarla ilgili söz sanatları”, “anlamla ilgili sanatlar” ve “sözle ilgili sanatlar” olmak üzere...