Çarşamba, Ekim 7, 2020
Ana Sayfa Hukuk

Hukuk

AYM İptal Davası Açma Yetkisi ve Süresi

Anayasa mahkemesinin birçok görevi bulunmaktadır. Bunlar başlıklar halinde şu şekilde sıralanabilir:  norm denetimi yapmak(iptal/soyut norm denetimi ve itiraz/somut norm denetimi/defi yolu  davaları), bireysel başvuru...

DMK’da Uyarı ve Kınama Cezaları

Devlet Memurları Kanununda beş tür disiplin cezası bulunmaktadır: uyarı, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve  develet memurluğunda çıkarma. Her bir disiplin cezasını gerektiren...

İl Genel ve Belediye Meclis Üye Sayıları

İl Özel İdaresinin karar organı olan İl Genel Meclisi ile Belediyeler ile Büyük şehir Belediyelerinin karar organı olan Belediye Meclislerinin üye sayıları aşağıdaki tabloda...

Anayasa Mahkemesinin Yapısı

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa referandumu ile birlikte 1982 Anayasasında köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden birisi de Anayasa Mahkemesi ile ilgilidir. Bu yazıda...

Hakimler ve Savcılar Kurulunun Yapısı

Bilindiği üzere 16 Nisan 2016 tarihinde yapılan anayasa referandumu ile birlikte bir çok anayasa maddesi değişmiştir. Değişen şeylerden birisi de Hakimler ve Savcılar Yüksek...

Ceza Muhakemesinde İstinaf

Ceza Muhakemelerinde yargı yollarından olan istinaf mahkemeleri, ilk derece mahkemeleri(asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri) kararlarına karşı başvuru yapılan bir yargı koludur. Fakat her...

Memur disiplin soruşturmalarında önemli süreler

Memurların disiplin soruşturmaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda düzenlenmiştir. Buna göre memurlara uygulanan disiplin cezaları sırası ile uyarma, kınama, aylıktan kesme ve devlet memurluğundan...

Ceza Muhakemesinde Soruşturma ve Kovuşturma

Ceza Muhakemesi Kanununda bulunan bazı kavramlar ya yanlış bilinmekte ya da birbiri yerine kullanılmaktadır. Bu yazımızda sadece şüpheli, sanık, soruşturma ve kovuşturma kavramları hakkında...

Ceza Hukukunda Bazı Süreler

Adli yargıda mahkemeler bilindiği üzere ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemeleri(medeni yargı) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Adli yargının ceza kısmının ilk derece kısmında  üç farklı...

YÜKSEK MAHKEMELERİN ÜYE SAYISI VE GÖREV SÜRELERİ

Türk yargı sisteminde altı yüksek mahkeme(4'ü doğrudan Anayasanın yüksek mahkemeler kısmında, 2'si de Anayasanın başka kısımlarında yer almaktadır) bulunmaktadır. Bunlar Anayasa Yargısı, Adli Yargı,...

İLK DERECE HUKUK MAHKEMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İlk derece Hukuk Mahkemeleri Genel/özel, tek hakimli/çok hakimli, basit yargılama/yazılı yargılama usulü gibi bazı özellikler barındırmaktadır. Aşağıdaki tablo bu mahkemeleri belirtilen bu özellikler açısından...

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB),  5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun  231.maddesinde düzenlenmiştir. HAGB 231/5'e göre şu şekildedir: Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza,...

Most Read

Tıp Fakültesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2020 yılında yapılan YKS sonucunda Tıp Fakültesi 2020 taban puanları ile Tıp Fakültesi 2020 başarı sıralamaları aşağıdaki gibi olmuştur.

İşsizlik Türleri ve Sebepleri

İnsanlar yaşamlarını sürdürmek ve zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için bir işe ihtiyaç duyarlar. Elde edilen güzel bir işin sonunda insanlar işlerini kaybedebilirler...

Söz Sanatları / Edebi Sanatlar

Söz Sanatları / Edebi Sanatlar konusunda önce kısa açıklama yapmakta fayda bulunmaktadır. Her dil, zaman içinde yazın adamları...

Mecazlarla İlgili Söz Sanatları

Edebî sanatlar farklı biçimlerde sınırlandırılarak anlatılabilir. Biz edebî sanatları, “mecazlarla ilgili söz sanatları”, “anlamla ilgili sanatlar” ve “sözle ilgili sanatlar” olmak üzere...