AYT Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları

21

Yükseköğrenim Kurumları Sınavının(YKS) ikincisi olan Alan Yeterlilik Sınavında yani AYT’de toplamda 24 Türk Dili ve Edebiyatı sorusu sorulmaktadır. AYT Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları yazımızda 2020 AYT Edebiyat konuları verilecektir.

AYT Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları

AYT Edebiyat Konuları

2020 AYT Edebiyat Konuları aşağıdaki gibidir.

AYT Edebiyat Konuları
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler(Şiir)
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Dünya Edebiyatı-Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı
Edebi Sanatlar
Edebiyat Akımları
Fecr-i Ati Edebiyatı
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Halk Edebiyatı
İslami Dönem İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
Metinlerin Sınıflandırılması
Milli Edebiyat
Nazım Biçimleri ve Türleri
Olay Çevresinde Gelişen Metinler
Öğretici Metinler
Servetifûnun Edebiyatı
Sözlü Anlatım Türleri
Tanzimat Edebiyatı
Tarih İçinde Türk Edebiyatı

AYT Edebiyat Soru Dağılımları

AYT Edebiyat soru dağılımları aşağıdaki gibidir.

KONULAR 2016(YGS) 2017(YGS) 2018(AYT)
Sözcükte anlam 2 3
Cümlede anlam 4 5 1
Paragrafta anlam 14 12 3
Eylemsi
Sözcük türleri 2
Çekim ekleri
Karma dil bilgisi 1 3
Yazım kuralları 1 1
Anlatım bozukluğu
Noktalama işaretleri 1
Yazınsan türler
(Düz yazı)
1
Söz sanatları 1 2 1
Tiyatro 1 1
Sözlü anlatım türleri 1
Şiir bilgisi 2 3 3
İslamiyet öncesi ve
dönemi Türk edebiyatı
1 1
Halk edebiyatı 3 3 1
Divan edebiyatı 4 4 5
Edebiyat akımları 1 1 1
Tanzimat edebiyatı 3 1 3
Servet-i Fünun ve
Fecr-i Ati edebiyatı
2 3 1
Milli edebiyat 1 2 1
Cumhuriyet dönemi
edebiyatı
10 11 4
TOPLAM 56 56 24

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here