Anayasa Mahkemesi Üyeleri

19

Normlar hiyerarşinin en üstünde yer alan Anayasa Mahkemesi en üst yargı mercidir. Pekala en üst yargı merci olan Anayasa Mahkemesinin üye sayısı kaçtır? Anayasa Mahkemesinin üyelerini kim seçer? Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıllığına seçilir? Bir üye en fazla kaç kez seçilebilir? Emeklilik yaşı nedir? Üyelik süresi ne kadardır? İşte cevaplar.

Tüm bu soruların cevaplarına bakmadan önce Anayasa kavramı hakkında bilgi edinmek için BURAYA tıklayınız.

Diğer yüksek mahkemelerin üyeleri hakkında bilgi edinmek için BURAYA tıklayınız.

Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur?

Anayasa Mahkemesi üye sayısı 15 ‘tir. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıllığına seçilir?

Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 12 yıldır. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç kez seçilebilir?

Anayasa Mahkemesi üyeleri sadece bir kez seçilebilir. İkinci kez seçilmek mümkün değildir.

Anayasa Mahkemesi üyelerinin emeklilik yaşı nedir?

Emeklilik yaşı 65’tir. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar.

Anayasa Mahkemesi üyelerini kim seçer?

Seçen Merci Kaç üye Kimler arasından
TBMM 3
  • 2 üyeyi Sayıştay
  • 1 üyeyi serbest avukatlar arasından
Cumhurbaşkanı 12
  • 3 Yargıtay
  • 2 Danıştay
  • 3 YÖK üyesi olmayan doçent ve profesörlerden
  • 4 üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri
Toplam 15  

 

  • Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki(yeni sistemde 400 milletvekili) ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu(yeni sistemde 301) aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur.
  • Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay (…)(2) genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer.
  • Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırkbeş yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dahil en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır.

Anayasa Mahkemesi başkanını kim ve kaç yıllığına seçer?

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve iki başkanvekili seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında Resmî veya özel hiçbir görev alamazlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here