Ağır Ceza Mahkemeleri ve Görevleri

23

Türk yargı sistemi içinde bulunan adli yargı da kendi içinde hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleri olarak iki kısma ayrılmaktadır(hukuk yargısı kısmına medeni yargı da denilmektedir). Bu yazıda ceza mahkemeleri kısmında olan ağır ceza mahkemeleri hakkında bilgi verilecektir.

Ağır Ceza Mahkemeleri(ACM)

Ağır ceza mahkemeleri 5235 sayılı kanunda verilmiştir. Buna göre genel şeyler şu şekildedir. Ağır Ceza Mahkemeleri çok hakimli mahkemelerden olup,bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bu mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanır. Ağır ceza mahkemeleri kararlarını oy çokluğu ile alır.

Ağır Ceza Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Suçlar

Türk Ceza Kanununda Yer alan şu suçlar:

 • yağma (m. 148)
 • irtikâp (m. 250/1 ve 2)
 • resmî belgede sahtecilik (m. 204/2)
 • nitelikli dolandırıcılık (m. 158)
 • hileli iflâs (m. 161)

Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç). Bunlar şu şekildedir:

 • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
 • Düşmanla işbirliği yapmak
 • Devlete karşı savaşa tahrik
 • Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama
 • Yabancı devlet aleyhine asker toplama
 • Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma
 • Düşman devlete maddi ve mali yardım
 • Anayasayı İhlal
 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı
 • Yasama organına karşı suç
 • Hükümete karşı suç
 • T.C. Hükümetine karşı silahlı isyan
 • Silahlı örgüt
 • Suç için anlaşma
 • Askeri Komutanlıkların Gasbı
 • Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
 • Savaş zamanında emirlere uymama
 • Savaş zamanında yükümlülüklere aykırılık
 • Savaşta yalan haber yayma
 • Devletin güvenliğine ilişkin belgelere yönelik suçlar
 • Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
 • Siyasal veya askeri casusluk
 • Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
 • Uluslararası casusluk
 • Devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
 • Yasaklanan bilgileri temin
 • Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadı ile temini
 • Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadı ile açıklama
 • Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
 • Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar;

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işler. Bu suölardan bazıları şunlardır:

 • Soykırım, İnsanlığa karşı suç, İnsanlığa karşı suç için örgüt kurmak-yönetmek-üye olmak, Göçmen kaçakçılığı,İnsan ticareti (TCK 76-80 Uluslararası Suçlar)
 • Kasten adam öldürme, Kasten adam öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
 • Taksirle birden fazla kişi öldürme
 • İşkence
 • Çocuk düşürtme (nitelikli halleri)
 • Cinsel saldırı, Çocukların cinsel istismarı, Reşit olmayanla cinsel ilişki (nitelikli haller),
 • Nitelikli Yağma
 • Parada sahtecilik
 • Radyasyon Yayma, Zehirli Madde Katma, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
 • Zimmet, Rüşvet
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

Hukuk ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için BURAYA tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here